Türkçe değiştir

Özel ad değiştir

Çabuk (belirtme hâli Çabuk'u)

[1] Bir soyadı. Çapan, çaba gösteren, çabalayan

Kaynakça değiştir

  • Kutalmış, Orhan G. (2003). Türkçe Kişi Adları. İstanbul: Karabudun Yayınları.