Ayrıca bakınız: amme

Osmanlı Türkçesi değiştir

değiştir

  1. Tülbent sargı.
  2. Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
  3. Umumi, herkese ait.
  4. Baş yarığı, insanın beynine kadar ulaşan baştaki yara.

Köken değiştir

Arapça

İlgili sözcükler değiştir

âm‎m,âm‎