çağını aşmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

çağını aşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çağını aşar)

[1] Düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle