çağın gerisinde kalmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

çağın gerisinde kalmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çağın gerisinde kalar)

[1] Gelişmelere ve yeni düşüncelere uyum sağlayamamak, ayak uyduramamak