çalım satmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

çalım satmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çalım satar) -ar

  1. kurulup büyüklük taslamak
    İzmir ve dolaylarında çalım satıp dolaşmaya başlayacaklar. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle