Türkçe

değiştir

çarpılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çarpılır)

[1] Çarpmak işine konu olmak
[2] Çarpık duruma gelmek.
[3] Alınıp gücenmek.