Türkçe değiştir

değiştir

çekelez (belirtme hâli çekelezi, çoğulu çekelezler) -zi

  1. (halk ağzı, sincapgiller, kemiriciler, memeliler) sincap

Kaynakça değiştir