Türkçe

değiştir

çiğnenmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çiğnenir)

[1] Çiğnemek işi yapılmak
[2] İşgal altına alınmak.