Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Türkçe

değiştir

öfkelendirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi öfkelendirir)

[1]

Öfkelenmesine yol açmak, kızdırmak.