Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Türkçe değiştir

değiştir

ötümsüz (belirtme hâli ötümsüzü, çoğulu ötümsüzler)

Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı ya da yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan, titreşimsiz ses veren (ünsüz), süreksiz, tonsuz, °sedasız: ç, f, h, k, p. s, ş, t.

Çeviriler değiştir