özdeşleşmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

özdeşleşmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi özdeşleşir)

[1] Özdeş duruma gelmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle