özendirmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

özendirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi özendirir)

[1] Özenmesini sağlamak, teşvik etmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle