üzeri

TürkçeDüzenle

Düzenle

üzeri (belirtme hâli üzeriyi, çoğulu üzeriler)

[1] bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı
Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü. - S. F. Abasıyanık
[2] (matematik) bir şeyin dış yüzü, yüzey
[3] (anatomi) vücut, beden
Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük. - R. N. Güntekin
[4] artan, geriye kalan bölüm
Alışverişin üzeri.
[5] bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz
Akşamüzeri, öğleüzeri.

KökenDüzenle

Türkçe

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle