Ayrıca bakınız: arama, aramă

Pali dili değiştir

değiştir

ārāma e

  1. orman, tekke