ćuprija

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

ćuprija

  1. (Hırvat ağzı) köprü