Ayrıca bakınız: ekseriyyet
Diğer yazılışlar
Arap
Kiril әксәријјәт
Latin əksəriyyət

Arapça أَكْثَرِيَّة(ʾeks̱ariyye)

əksəriyyət

  1. çoğunluk, çokluk