Βουλγαρία

Özel ad

değiştir

Βουλγαρία (Voulgaría) dişil

  1. (ülkeler) Bulgaristan