Yunanca değiştir

Harf değiştir

Küçük harfli beta (βήτα), modern Yunan alfabesinin ikinci harfidir. Seslendirilmiş, özellikli bir frikatifi temsil eder: /v/. Öncesinde α ve ardından γ gelir.

Türetilen terimler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir