κυριακή

Ayrıca bakınız: Κυριακή

Eski YunancaDeğiştir

Değiştir

κυριακή (kuriakḗ)

[1] pazar