Bulgarca değiştir

Özel ad değiştir

Израел (Izrael)

[1] (ülkeler) İsrail.

Makedonca değiştir

Özel ad değiştir

Израел (İzrael)

[1] (ülkeler) İsrail.

Sırp-Hırvatça değiştir

Özel ad değiştir

Израел

[1] (ülkeler) (Sırp ağzı) İsrail.

Yazılışlar değiştir

[1] Izrael (Latin)