арапски

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

арапски

[1] (diller) (Sırp ağzı) Arapça