Söyleniş

değiştir
(dosya)

весь (vesʹ)

 ве́сь, всё, вся́, все́
  1. (adıl, belgisiz) bütünü, tamamı, tümü, cümlesi
  2. bütün, tüm
    по всему дому (bütün ev boyunca)