Bulgarca

değiştir

документ (dokument)

[1] (yazı) belge, doküman, vesika