пропорция

Bulgarca

değiştir

пропорция (proporcijad

  1. bağıntı, nispet, rasyo

пропорция (proportsiyad

  1. bağıntı, nispet, rasyo