Ayrıca bakınız: selo

Bulgarca değiştir

değiştir

село (selo)

[1] (toplum bilimi, coğrafya) köy

Makedonca değiştir

değiştir

село (selo)

[1] (toplum bilimi, coğrafya) köy

Rusça değiştir

değiştir

село (selo)

[1] (toplum bilimi, coğrafya) köy

Sırp-Hırvatça değiştir

değiştir

село

[1] (toplum bilimi, coğrafya) (Sırp ağzı) köy