Bulgarca değiştir

Eylem değiştir

събирам (sǎbiram)

  1. biriktirmek, toplamak