Bulgarca değiştir

değiştir

събота (sǎbota)

[1] (haftanın günleri) cumartesi