чорба

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

чорба

[1] (yiyecekler) (Sırp ağzı) çorba