Ermenice değiştir

Özel ad değiştir

Հորվաթիա (Horvatʿia)

[1] (ülkeler) Hırvatistan