Ayrıca bakınız: ւ, լ, Ի

Ermenice

değiştir

Ւ (W)

Yazılışlar

değiştir
  • ւ (büyük harf)
[1] Ermeni alfabesinin 34. harfi. Adı vyun (վյուն) veya hyun (հյուն)'dur.
Doğu Ermenicesinde harf çevirisi W olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.
Batı Ermenicesinde harf çevirisi W olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.
Eski Ermenicede harf çevirisi W olarak yapılır, Lütfen bir dil kodu girin. sesini temsil eder.

Açıklamalar

değiştir
  • Sovyet dönemindeki dil reformundan sonra, bu harf yerini վ'e bırakmış, kullanımı ու ve եւ birleşik harfleriyle sınırlı kalmıştır. Ancak Sovyet ülkeleri dışındaki Ermeniler, geleneksel yazıma uyup ւ harfini kullanmaya devam etmektedirler.

Ayrıca bakınız

değiştir
Harf Adı Telaffuz Harf çevirisi Örnek sözcük
Geleneksel Reform sonrası Telaffuz Klasik Doğu Batı Klasik ISO 9985
Klasik Doğu Batı
Ա ա այբ IPA(anahtar): [ajb] IPA(anahtar): [ajpʰ] IPA(anahtar): [ɑ] a անուն
Բ բ բեն IPA(anahtar): [bɛn] IPA(anahtar): [pʰɛn] IPA(anahtar): [b] IPA(anahtar): [pʰ] b բարի
Գ գ գիմ IPA(anahtar): [ɡim] IPA(anahtar): [kʰim] IPA(anahtar): [ɡ] IPA(anahtar): [kʰ] g գիրք
Դ դ դա IPA(anahtar): [dɑ] IPA(anahtar): [tʰɑ] IPA(anahtar): [d] IPA(anahtar): [tʰ] d դարձ
Ե ե եչ IPA(anahtar): [jɛtʃʰ] IPA(anahtar): [ɛ], IPA(anahtar): [jɛ]1 e երգիչ
Զ զ զա IPA(anahtar): [zɑ] IPA(anahtar): [z] z զարմուհի
Է է է IPA(anahtar): [ɛː] IPA(anahtar): [ɛ] IPA(anahtar): [ɛː] IPA(anahtar): [ɛ] ē էկրան
Ը ը ըթ IPA(anahtar): [ətʰ] IPA(anahtar): [ə] ə ë ընկույզ
Թ թ թո IPA(anahtar): [tʰo] IPA(anahtar): [tʰ] tʿ t’ թմբուկ
Ժ ժ ժէ ժե IPA(anahtar): [ʒɛː] IPA(anahtar): [ʒɛ] IPA(anahtar): [ʒ] ž ժամկոչ
Ի ի ինի IPA(anahtar): [ini] IPA(anahtar): [i] i իմաստ
Լ լ լիւն լյուն IPA(anahtar): [lʏn] IPA(anahtar): [ljun] IPA(anahtar): [lʏn] IPA(anahtar): [l] l լավաշ
Խ խ խէ խե IPA(anahtar): [χɛː] IPA(anahtar): [χɛ] IPA(anahtar): [χ] x խավար
Ծ ծ ծա IPA(anahtar): [tsɑ] IPA(anahtar): [dzɑ] IPA(anahtar): [ts] IPA(anahtar): [dz] c ç ծամոն
Կ կ կեն IPA(anahtar): [kɛn] IPA(anahtar): [ɡɛn] IPA(anahtar): [k] IPA(anahtar): [ɡ] k կաշալոտ
Հ հ հո IPA(anahtar): [ho] IPA(anahtar): [h] h հաղթանակ
Ձ ձ ձա IPA(anahtar): [dzɑ] IPA(anahtar): [tsʰɑ] IPA(anahtar): [dz] IPA(anahtar): [tsʰ] j ձեռնոց
Ղ ղ ղատ IPA(anahtar): [ʁɑt] IPA(anahtar): [ʁɑd] IPA(anahtar): [ɫ] IPA(anahtar): [ʁ] ł ġ ղասաբ
Ճ ճ ճէ ճե IPA(anahtar): [tʃɛː] IPA(anahtar): [tʃɛ] IPA(anahtar): [dʒɛ] IPA(anahtar): [tʃ] IPA(anahtar): [dʒ] č č̣ ճնճղուկ
Մ մ մեն IPA(anahtar): [mɛn] IPA(anahtar): [m] m մանդարին
Յ յ յի հի IPA(anahtar): [ji] IPA(anahtar): [hi] IPA(anahtar): [j] IPA(anahtar): [h]2, IPA(anahtar): [j] y յասաման
Ն ն նու IPA(anahtar): [nu] IPA(anahtar): [n] n ներքնաձիգ
Շ շ շա IPA(anahtar): [ʃɑ] IPA(anahtar): [ʃ] š շուշան
Ո ո ո IPA(anahtar): [o] IPA(anahtar): [vo] IPA(anahtar): [o], IPA(anahtar): [vo]1 o ողնուղեղ
Չ չ չա IPA(anahtar): [tʃʰɑ] IPA(anahtar): [tʃʰ] čʿ č չեմպիոն
Պ պ պէ պե IPA(anahtar): [pɛː] IPA(anahtar): [pɛ] IPA(anahtar): [bɛ] IPA(anahtar): [p] IPA(anahtar): [b] p պահարան
Ջ ջ ջէ ջե IPA(anahtar): [dʒɛː] IPA(anahtar): [dʒɛ] IPA(anahtar): [tʃʰɛ] IPA(anahtar): [dʒ] IPA(anahtar): [tʃʰ] ǰ ջրանցք
Ռ ռ ռա IPA(anahtar): [rɑ] IPA(anahtar): [ɾɑ] IPA(anahtar): [r] IPA(anahtar): [ɾ] ռեստորան
Ս ս սէ սե IPA(anahtar): [sɛː] IPA(anahtar): [sɛ] IPA(anahtar): [s] s սերկեւիլ
Վ վ վեւ վեվ IPA(anahtar): [vɛv] IPA(anahtar): [v] v վարչապետ
Տ տ տիւն տյուն IPA(anahtar): [tʏn] IPA(anahtar): [tjun] IPA(anahtar): [dʏn] IPA(anahtar): [t] IPA(anahtar): [d] t տագերակին
Ր ր րէ րե IPA(anahtar): [ɹɛː] IPA(anahtar): [ɾɛ]3 IPA(anahtar): [ɹ] IPA(anahtar): [ɾ]3 r րոպե
Ց ց ցո IPA(anahtar): [tsʰo] IPA(anahtar): [tsʰ] cʿ c’ ցլամարտ
Ւ ւ հիւն IPA(anahtar): [hʏn] IPA(anahtar): [w] IPA(anahtar): [v] w ալյուր
Փ փ փիւր փյուր IPA(anahtar): [pʰʏɹ] IPA(anahtar): [pʰjuɾ] IPA(anahtar): [pʰʏɾ] IPA(anahtar): [pʰ] pʿ p’ փռշտոց
Ք ք քէ քե IPA(anahtar): [kʰɛː] IPA(anahtar): [kʰɛ] IPA(anahtar): [kʰ] kʿ k’ քառակուսի
Օ օ օ IPA(anahtar): [o] IPA(anahtar): [o] ō ò օրգանիզմ
Ֆ ֆ ֆէ ֆե IPA(anahtar): [fɛː] IPA(anahtar): [fɛ] IPA(anahtar): [f] f ֆլամինգո
1 Sözcüğün baş harfiyse.

2 Geleneksel yazımda, sözcük başlarında.

3 İran Ermenilerince söylenişi.