אבטיח

İbraniceDüzenle

Düzenle

אבטיח (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (meyveler) karpuz