אגואה

İbraniceDüzenle

Düzenle

אגואה (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (hidroloji, kimya, içecekler) su, ab