אשכולית

İbraniceDüzenle

Düzenle

אשכולית (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] greyfurt