גדי

İbraniceDüzenle

Düzenle

גדי (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (boynuzlugiller) kuzu