חלון

İbraniceDüzenle

Düzenle

חלון (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] pencere

SöylenişDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin.