יום ראשון

İbraniceDüzenle

Düzenle

יום ראשון‎ (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] pazar