יום ראשון

İbranice değiştir

değiştir

יום ראשון‎ (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] pazar