יום שבת

İbraniceDeğiştir

Değiştir

יום שבת‎ (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] cumartesi