ינואר

İbraniceDüzenle

Düzenle

ינואר (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (aylar) ocak