פברואר

İbraniceDüzenle

Düzenle

פברואר (alfabe çevirisi gerekiyor)

  1. (aylar) şubat, kücü, gücük ay