קאזﭏ

İbraniceDüzenle

Düzenle

קאזﭏ (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (yerleşim birimleri) köy