רוקה

İbraniceDüzenle

Düzenle

רוקה (alfabe çevirisi gerekiyor)

[1] (yüzey bilimi, petroloji) kaya