ಹಸಿವು

Kannada diliDüzenle

Düzenle

ಹಸಿವು (hasivu)

[1] (fizyoloji) açlık