ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

Lao diliDüzenle

Düzenle

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (wi tha nyā sāt tham ma sāt)

  1. (bilim) doğa bilimi, tabii bilim