Ayrıca bakınız: akd

Türkçe değiştir

Kısaltma değiştir

AKD

[1] Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu