Amerikan İngilizcesi

Türkçe

değiştir

Söyleniş

değiştir
  • Heceleme: A‧me‧ri‧kan İn‧gi‧liz‧ce‧si

Özel ad

değiştir

Amerikan İngilizcesi (belirtme hâli Amerikan İngilizcesini)

  1. (diller) Amerikanca