Ayrıca bakınız: atom, atóm, àtom

Atom ? (tamlayan hâli Atom, çoğulu Atomen) cinssiz

  1. (çekirdek fiziği) atom, eycik