Ayrıca bakınız: Azerbejdżan

Sırp-Hırvatça değiştir

Özel ad değiştir

Azerbejdžan

  1. (ülkeler) (Boşnak, Sırp, Hırvat ağzı) Azerbaycan