Azerice değiştir

Özel ad değiştir

Belorusiya

[1] (ülkeler) Beyaz Rusya