Bretonca değiştir

Özel ad değiştir

Brazil

  1. (ülkeler) Brezilya

İnterlingua dili değiştir

Özel ad değiştir

Brazil

  1. (ülkeler) Brezilya

İngilizce değiştir

Özel ad değiştir

Brazil

  1. (ülkeler) Brezilya

Sırp-Hırvatça değiştir

Özel ad değiştir

Brazil

  1. (ülkeler) (Boşnak, Hırvat ağzı) Brezilya