Türkçe değiştir

Özel ad değiştir

Cermen (belirtme hâli Cermen'i)

[1] Bugünkü Almanya'yı, Bohemya'yı ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da M.Ö. III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar yaşayan halktan kişi; başta İngilizler, Fransızlar ve Almanlar olmak üzere birçok Avrupalı ırkın atasıdır.

Köken değiştir

[1] Fransızca Germain (fr)

Alt kavramlar değiştir

[1] Sakson, Anglosakson, Frenk